Të drejtat e transportit të bagazhit - rks.FlightClaimEU.com
524
page-template-default,page,page-id-524,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Të drejtat e transportit të bagazhit

Dëshironi të mësoni më shumë për të drejtat tuaja të bagazhit?

Lexoni përmbledhjen tonë të shkurtër, të lehtë për t’u kuptuar më poshtë

A keni menduar ndonjëherë se kush është përgjegjës për bagazhin tuaj të çmuar pasi të jeni nisur me të në aeroport? Linja ajrore merr përgjegjësi për çdo bagazh të kontrolluar me të cilin ju i besoni atyre, duke ju dhënë një të drejtë ligjore për rimbursim, deri në 1300 €. Kjo mbulon bagazhin e dëmtuar, humbjen e bagazhit dhe gjithashtu shpenzimet që shkaktojnë vonesa e bagazhit tuaj. Edhe bagazhi i dëmtuar i dorës është i mbuluar prej tij, nëse dëmtimi është faj i drejtpërdrejtë i linjës ajrore.

Deri më tani, 152 vende kanë ratifikuar Konventën e Varshavës dhe 120 vende Konventën e Montrealit, e cila aktualisht rregullon transportin e bagazheve ajrore – kjo do të thotë se zbatimi i tyre shtrihet përtej kufijve të BE-së. Gjeni se si lidhet kjo me kërkesën tuaj më poshtë!

Dëshironi të mësoni më shumë për të drejtat tuaja të bagazhit?

Lexoni përmbledhjen tonë të shkurtër, të lehtë për t’u kuptuar më poshtë

A keni menduar ndonjëherë se kush është përgjegjës për bagazhin tuaj të çmuar pasi të jeni nisur me të në aeroport? Linja ajrore merr përgjegjësi për çdo bagazh të kontrolluar me të cilin ju i besoni atyre, duke ju dhënë një të drejtë ligjore për rimbursim, deri në 1300 €. Kjo mbulon bagazhin e dëmtuar, humbjen e bagazhit dhe gjithashtu shpenzimet që shkaktojnë vonesa e bagazhit tuaj. Edhe bagazhi i dëmtuar i dorës është i mbuluar prej tij, nëse dëmtimi është faj i drejtpërdrejtë i linjës ajrore.

Deri më tani, 152 vende kanë ratifikuar Konventën e Varshavës dhe 120 vende Konventën e Montrealit, e cila aktualisht rregullon transportin e bagazheve ajrore – kjo do të thotë se zbatimi i tyre shtrihet përtej kufijve të BE-së. Gjeni se si lidhet kjo me kërkesën tuaj më poshtë!

A i plotësoni kushtet

Gjeni nëse kërkesa juaj e fluturimit i plotëson kërkesat më poshtë

A i plotësoni kushtet

Gjeni nëse kërkesa juaj e fluturimit i plotëson kërkesat më poshtë

Vonesa

Kualifikoheni për rimbursimin e shpenzimeve shtesë të domosodoshme. Kjo në shumicën e rasteve është e kufizuar në blerjen e sendeve thelbësore zavendësuese të cilat përmbahen në bagazhin tuaj, dhe për këtë duhet të paraqiten faturat. Mundësia më e mirë për të marrë rimbursimin është nëse Raporti i Parregullsisë së Pronave (RPP) është paraqitur brenda 7 ditëve nga mbërritja.

Dëmtimi dhe mungesë e sendeve

Keni të drejtë për kompensim nëse mund të vërtetohet se dëmi dhe / ose humbja e sendeve kishte ndodhur ndërsa bagazhi i kontrolluar u trajtua nga kompania ajrore dhe partnerët e saj (zakonisht përmes sigurimit të fotove). Bagazhet e dorës janë të pranueshme vetëm nëse dëmtimi është faji i drejtpërdrejtë i linjës ajrore. Mundësia më e mirë për të marrë kompensim është nëse Raporti i Parregullsisë së Pronave (RPP) është paraqitur brenda 7 ditëve nga mbërritja.

Humbje

Keni të drejtë për kompensim për të gjitha bagazhet e kontrolluara për transportin në mbajtësin e avionit. Një Raport i Parregullsisë së Pronave (PIR) duhet të jetë dorëzuar para paraqitjes së kërkesës të dëmshpërblimit për bagazh. Bagazhi konsiderohet zyrtarisht i humbur 21 ditë pas datës së mbërritjes.

Limiti i kompensimin

Linjat ajrore janë të obliguara me ligj që të sigurojnë kompensimin monetar dhe/ose rimbursimin në rastet e mësipërme deri në 1131 Të Drejtat Standarde të Konvertimit (SDR), që është një monedhë me një normë konvertimi në monedha të tjera që Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) azhurnon në baza ditore . Aktualisht është ekuivalent me rreth 1300 €.

Limiti i kompensimin

Linjat ajrore janë të obliguara me ligj që të sigurojnë kompensimin monetar dhe/ose rimbursimin në rastet e mësipërme deri në 1131 Të Drejtat Standarde të Konvertimit (SDR), që është një monedhë me një normë konvertimi në monedha të tjera që Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) azhurnon në baza ditore . Aktualisht është ekuivalent me rreth 1300 €.

Llogaritësi i kompensimit

Përgjigjuni disa pyetjeve të thjeshta për të parë se sa kompensim mund të kërkoni

Bagazhi im u prek nga

Vonesë

Dëmtimi dhe mungesë sendesh

Humbje

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Vlera kumulative e bagazhit ose sendeve të dëmtuara ishte

Your cumulative value of the damaged baggage or items was: €[item-400_quantity].Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Unë kam bërë shpenzime shtesë prej

You have incurred extra expenses of: €[item-408_quantity].Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Unë kam bërë shpenzime shtesë prej

You have incurred extra expenses of: €[item-410_quantity].Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Unë kam bërë shpenzime shtesë prej

You have incurred extra expenses of: €[item-412_quantity].Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Vlera kumulative e bagazhit ose sendeve që mungonin ishte

Your cumulative value of the missing baggage or items was: €[item-414_quantity].Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Ju mund të keni të drejtë për një kompensim total

E rëndësishme: Nëse vlera juaj kumulative e bagazhit ose sendeve të dëmtuara tejkalon 1300 €, ju keni të drejtë për një maksimum prej 1300 €.

Summary

Përshkrim Information Quantity Price
Discount :
Total :

Bëni kërkesë tani

Zgjidhni shërbimin që i përshtatet më së miri nevojave tuaja

ALL-IN
Mendimi i dytë*
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!

Zgjidhni shërbimin që i përshtatet më së miri nevojave tuaja

ALL-IN
SECOND OPINION*
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!