Të drejtat e fluturimit - rks.FlightClaimEU.com
41
page-template-default,page,page-id-41,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Të drejtat e fluturimit

Kuriozë për të drejtat tuaja si pasagjer ajror?

Lexoni përmbledhjen tonë të shkurtër, të lehtë për t’u kuptuar më poshtë

A u vonua, u anulua, ose ju mohua imbarkimi i fluturimit? Kemi zgjidhje, Rregullorja e BE 261/2004 ju lejon të kërkoni kompensime dhe rimbursime për të gjitha këto lloje të pengesave! Kompensimet variojnë nga 250 € deri në 600 € për person, duke mos përfshirë rimbursimin shtesë për shpenzimet!

Rregulloret përkatëse, përfshirë 261/2004, janë të vlefshme në të gjitha vendet e Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) dhe mbi të gjitha, synojnë të sigurojnë një nivel të lartë mbrojtjeje për pasagjerët – madje siguron që udhëtarëve t’u sigurohet ushqim, akomodim dhe transport sipas kërkesës së tyre nëse fluturimi niset dy ose më shumë orë më vonë se sa ishte planifikuar. Nëse linjat ajrore nuk përmbushin, rimbursimi dhe / ose kompensimi mund të zbatohet në rruge ligjore. Gjeni se si lidhet kjo me kërkesën tuaj më poshtë!

Kuriozë për të drejtat tuaja si pasagjer ajror?

Lexoni përmbledhjen tonë të shkurtër, të lehtë për t’u kuptuar më poshtë

A u vonua, u anulua, ose ju mohua imbarkimi i fluturimit? Kemi zgjidhje, Rregullorja e BE 261/2004 ju lejon të kërkoni kompensime dhe rimbursime për të gjitha këto lloje të pengesave! Kompensimet variojnë nga 250 € deri në 600 € për person, duke mos përfshirë rimbursimin shtesë për shpenzimet!

Rregulloret përkatëse, përfshirë 261/2004, janë të vlefshme në të gjitha vendet e Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) dhe mbi të gjitha, synojnë të sigurojnë një nivel të lartë mbrojtjeje për pasagjerët – madje siguron që udhëtarëve t’u sigurohet ushqim, akomodim dhe transport sipas kërkesës së tyre nëse fluturimi niset dy ose më shumë orë më vonë se sa ishte planifikuar. Nëse linjat ajrore nuk përmbushin, rimbursimi dhe / ose kompensimi mund të zbatohet në rruge ligjore. Gjeni se si lidhet kjo me kërkesën tuaj më poshtë!

A i plotësoni kushtet

Gjeni nëse kërkesa juaj e fluturimit i plotëson kërkesat më poshtë

A i plotësoni kushtet

Gjeni nëse kërkesa juaj e fluturimit i plotëson kërkesat më poshtë

Fluturimi juaj duhet të:

Niset, mbërrijë ose lidhet në BE, nëse operohet nga një kompani ajrore me bazë në BE, ose nisje nga BE nëse operohet nga një kompani ajrore me qendër jashtë BE-së. Rregullorja përfshin tërë udhëtimin, pavarësisht ndalesave.

Vonesa

Nëse mbërritja e fluturimit tuaj ishte tre ose më shumë orë me vonesë, ju keni të drejtën e kompensimit, shuma përcaktohet në varësi të itinerarit tuaj dhe distancës së fluturimit. Nëse nisja ishte dy ose më shumë orë me vonesë, mund të kompensoheni për shpenzimet tuaja shtesë si ushqim, transport dhe akomodim, në varësi të kohëzgjatjes së fluturimit.

Anulime

Ju keni të drejtë në të gjitha rastet, përveç nëse fluturimi juaj është anuluar më shumë se një javë para datës së nisjes dhe ju është ofruar rutë alternative nga linja ajrore afër orarit tuaj të nisjes dhe mbërritjes. Shuma e saktë e kompensimit varet nga itinerari juaj dhe distanca totale e fluturimit (pavarësisht ndalesave).

Imabarkim i mohuar

Ju keni të drejtë të rimbursoheni për koston e plotë të biletës suaj, dhe të kompensoheni njësoj si për anulimet. Përveç kësaj, ju gjithashtu keni të drejtë të rimbursoheni për fatuarat tuaja të shpenzimeve shtesë, siç janë ushqimi, transporti dhe akomodimi. Sidoqoftë, nëse jeni vullnetar për të qëndruar kur ju kërkohet nga linja ajrore, ju paguhet vetëm detyrimi për çmimin origjinal të biletës, dhe vetëm nëse nuk keni pranuar një fluturim zëvendësues.

Rrethana të jashtëzakonshme

Skenarët ku linjat ajrore nuk mund të parandalojnë ndodhjen e një vonese ose anulimi duke marrë masa të arsyeshme, quhen rrethana të jashtëzakonshme. Në raste të tilla, pengesa bie jashtë përgjegjësisë së tyre dhe nuk ka dëmshpërblim – megjithatë, rimbursimi mund të kërkohet ende për shpenzime shtesë siç janë ushqimi, transporti dhe akomodimi i shkaktuar nga pengesa në vendin e nisjes.

Shembuj të rrethanave të jashtëzakonshme

Disa tipa të zakonshëm janë grevat e kontrollit të trafikut ajror, dështimet e sistemit të aeroportit dhe moti i keq. Sidoqoftë, vetëm llojet specifike të motit të keq mund të konsiderohen rrethana të jashtëzakonshme, për shembull goditjet e rrufeve nuk paraqesin asnjë kërcënim për sigurinë e fluturimit dhe megjithëse janë mjaft “speciale”, ato nuk bëjnë pjesë në këtë kategori. Greva e ekuipazhit, vonesa nga fluturimet e mëparshme dhe shumica e defekteve teknike nuk mund të konsiderohen si rrethana të jashtëzakonshme.

Rrethana të jashtëzakonshme

Skenarët ku linjat ajrore nuk mund të parandalojnë ndodhjen e një vonese ose anulimi duke marrë masa të arsyeshme, quhen rrethana të jashtëzakonshme. Në raste të tilla, pengesa bie jashtë përgjegjësisë së tyre dhe nuk ka dëmshpërblim – megjithatë, rimbursimi mund të kërkohet ende për shpenzime shtesë siç janë ushqimi, transporti dhe akomodimi i shkaktuar nga pengesa në vendin e nisjes.

Shembuj të rrethanave të jashtëzakonshme

Disa tipa të zakonshëm janë grevat e kontrollit të trafikut ajror, dështimet e sistemit të aeroportit dhe moti i keq. Sidoqoftë, vetëm llojet specifike të motit të keq mund të konsiderohen rrethana të jashtëzakonshme, për shembull goditjet e rrufeve nuk paraqesin asnjë kërcënim për sigurinë e fluturimit dhe megjithëse janë mjaft “speciale”, ato nuk bëjnë pjesë në këtë kategori. Greva e ekuipazhit, vonesa nga fluturimet e mëparshme dhe shumica e defekteve teknike nuk mund të konsiderohen si rrethana të jashtëzakonshme.

Llogaritësi i kompensimit

Përgjigjuni disa pyetjeve të thjeshta për të parë se sa kompensim mund të kërkoni

A është kompania juaj ajrore e bazuar brenda BE?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Fluturimi im u prek nga

Vonesë

Anulim ose devijim

Imbarkim I mohuar

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Fluturimi im u prek nga

Vonesë

Anulim ose devijim

Imbarkim I mohuar

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

A ishte nisja nga BE?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Fluturimi im u vonua për

Më pak se 3 orë

Më shumë se 3 orë

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Fluturimi im u vonua për

Më pak se 3 orë

Më shumë se 3 orë

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

A keni humbur një lidhje për shkak të kësaj vonese?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

A ishte nisja apo ardhja jashtë BE?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

A ishte nisja apo ardhja jashtë BE?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

A keni humbur një lidhje për shkak të kësaj vonese?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Midis 1500 km dhe 3500 km

Më shumë se 3500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Më shumë se 1500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Midis 1500 km dhe 3500 km

Më shumë se 3500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Më shumë se 1500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Midis 1500 km dhe 3500 km

Më shumë se 3500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Midis 1500 km dhe 3500 km

Më shumë se 3500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Ju mund të keni të drejtë për një kompensim të plotë për person

e rimbursimin për shpenzimet

Summary

Përshkrim Informacion Sasi Price
Discount :
Total :

Bëni kërkesë tani

Zgjidhni shërbimin që i përshtatet më së miri nevojave tuaja

ALL-IN
Mendimi i dytë*
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!

Zgjidhni shërbimin që i përshtatet më së miri nevojave tuaja

ALL-IN
Mendimi i dytë*
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!