Tax rights - rks.FlightClaimEU.com
530
page-template-default,page,page-id-530,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Tax rights

Dëshironi të dini më shumë rreth rimbursimeve të taksave të fluturimit?

 

Lexoni përmbledhjen tonë të shkurtë, të lehtë për t’u kuptuar më poshtë

Shumica e qeverive ngarkojnë ose një vlerë të caktuar të taksës për secilin pasagjer në nisje, ose një taksë në varësi të çmimit të biletave (d.m.th. më shumë taksë e vendosur në bileta më të shtrenjta, për shembull biletat e klasës së biznesit). Çmimi i prenotimit gjithmonë përfshin këto taksa, por linja ajrore duhet të paguajë taksat vetëm pasi pasagjerët të jenë larguar nga aeroporti në aeroplanët e tyre. Ata kuptimisht nuk do ti kthejnë ato nëse pasagjerët nuk e arrijnë fluturimin, derisa të zbatohet rregullorja që e bën të detyrueshme që ata ta kthejnë automatikisht atë. Në mungesë të rregulloreve të tilla, ky ende nuk është një proces i drejtpërdrejtë. Linjat ajrore zakonisht thonë se bileta është 100% e pakthyeshme, por kjo nuk përfshin taksat pasi teknikisht nuk janë pjesë e biletës. Ju keni të drejtë për një kthim të taksave, pa marrë parasysh arsyen e mos hipjes në aeroplan, dhe llojin e biletave që kompania ajrore ju shiti.

Dëshironi të dini më shumë rreth rimbursimeve të taksave të fluturimit?

Lexoni përmbledhjen tonë të shkurtë, të lehtë për t’u kuptuar më poshtë

 

Shumica e qeverive ngarkojnë ose një vlerë të caktuar të taksës për secilin pasagjer në nisje, ose një taksë në varësi të çmimit të biletave (d.m.th. më shumë taksë e vendosur në bileta më të shtrenjta, për shembull biletat e klasës së biznesit). Çmimi i prenotimit gjithmonë përfshin këto taksa, por linja ajrore duhet të paguajë taksat vetëm pasi pasagjerët të jenë larguar nga aeroporti në aeroplanët e tyre. Ata kuptimisht nuk do ti kthejnë ato nëse pasagjerët nuk e arrijnë fluturimin, derisa të zbatohet rregullorja që e bën të detyrueshme që ata ta kthejnë automatikisht atë. Në mungesë të rregulloreve të tilla, ky ende nuk është një proces i drejtpërdrejtë. Linjat ajrore zakonisht thonë se bileta është 100% e pakthyeshme, por kjo nuk përfshin taksat pasi teknikisht nuk janë pjesë e biletës. Ju keni të drejtë për një kthim të taksave, pa marrë parasysh arsyen e mos hipjes në aeroplan, dhe llojin e biletave që kompania ajrore ju shiti.

Deri në 25% e vlerës së çmimit që keni paguar kur bëni rezervimin mund të kthehet – dhe për shërbimin tonë TaxClaim, ne tarifojmë vetëm tarifën fikse pred 25 €.

A i plotësoni kushtet

Kërkoni dëmshpërblimin tuaj nëse këto kushte vlejnë për ju

A i plotësoni kushtet

Kërkoni dëmshpërblimin tuaj nëse këto kushte vlejnë për ju.

Taksat ishin të përfshira në çmim

Çmimi që keni paguar për prenotimin tuaj të fluturimit duhet të ketë përfshirë taksat e aeroportit. Kjo është praktika e përgjithshme për pothuajse të gjitha linjat ajrore evropiane, dhe ndonjëherë mund të gjeni një përshkrim të hollësishëm të asaj që çmimi përmban në konfirmimin e prenotimit, në biletën (at), ose në sistemin e prenotimeve ku e keni bërë rezervimin tuaj.

Ju nuk e morët fluturimin

Ju keni të drejtë për rimbursimin e taksës, nëse nuk keni hipur në aeroplan. Taksat duhet të paguhen vetëm pasi që pasagjerët të kryejnë fluturimin nga aeroporti. Nëse keni pasur pasagjerë të shumtë në prenotimin tuaj, nuk ka rëndësi nëse disa e kanë marrë fluturimin, pjesa tjetër do të jetë në gjendje të kërkojë rimbursim sepse taksat gjithmonë ngarkohen për personin që hipet në aeroplan.

Jeni në periudhën e limituar

Sipas Konventës së Montrealit, kërkesa të tilla mund të bëhen vetëm në afat prej 2 vjet nga data e nisjes së fluturimit. Sidoqoftë, në shumë vende evropiane, vendimet lokale kanë ndryshuar praktikën e përgjithshme në lidhje me dëmshpërblimet e fluturimit: për shembull në Mbretërinë e Bashkuar, periudha e limituar është shumë më e gjatë: 6 vjet.

Zgjidhni shërbimin që i përshtatet më së miri nevojave tuaja

ALL-IN
Mendimi i dytë*
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!

Zgjidhni shërbimin që i përshtatet më së miri nevojave tuaja

ALL-IN
Mendimi i dytë*
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!