FlightClaim Shërbime - rks.FlightClaimEU.com
18
page-template-default,page,page-id-18,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

FlightClaim Shërbime

Shumica e pasagjerëbe ajror nuk dinë për të drejtat e tyre si pasagjerë.

Në këtë rast, megjithatë, vetëdija mund të sjellë fitim – njohuria dhe përvoja jonë mund t’ju ndihmojnë të kërkoni kompensim deri në 600 € për person.

Është misioni ynë t’ju mbështesim si pasagjerë duke trajtuar kërkesën tuaj. Jo vetëm që përvoja jonë forcon pozicionin tuaj, por gjithashtu ju siguron një proces të shpejtë, të lehtë për t’u përdorur dhe procedurë të thjeshtë dëmshpërblimi. Linjat ajrore kanë një zakon të fajësojnë prishjen e motit ose çështjet teknike, duke cituar këto rrethana për të refuzuar kërkesat për dëmshpërblim – çështjet teknike megjithatë, rrallë mund të provohet se bien jashtë përgjegjësisë 

së kompanisë ajrore, dhe ne do të përdorim të dhënat meteorologjike për të kundërshtuar deklaratat e tyre për motin. Ju mund të na besoni për të dalë me argumentet fituese. Duke parashtruar kërkesën tuaj për dëmshpërblim, ju po investoni në të ardhmen – pa kerkesa për kompensim, ka pak nxitje që linjat ajrore të përmirësojnë shërbimet e tyre.

Shumica e pasagjerëbe ajror nuk dinë për të drejtat e tyre si pasagjerë.

Në këtë rast, megjithatë, vetëdija mund të sjellë fitim – njohuria dhe përvoja jonë mund t’ju ndihmojnë të kërkoni kompensim deri në 600 € për person.

Është misioni ynë t’ju mbështesim si pasagjerë duke trajtuar kërkesën tuaj. Jo vetëm që përvoja jonë forcon pozicionin tuaj, por gjithashtu ju siguron një proces të shpejtë, të lehtë për t’u përdorur dhe procedurë të thjeshtë dëmshpërblimi. Linjat ajrore kanë një zakon të fajësojnë prishjen e motit ose çështjet teknike, duke cituar këto rrethana për të refuzuar kërkesat për dëmshpërblim – çështjet teknike megjithatë, rrallë mund të provohet se bien jashtë përgjegjësisë së kompanisë ajrore, dhe ne do të përdorim të dhënat meteorologjike për të kundërshtuar deklaratat e tyre për motin. Ju mund të na besoni për të dalë me argumentet fituese. Duke parashtruar kërkesën tuaj për dëmshpërblim, ju po investoni në të ardhmen – pa kerkesa për kompensim, ka pak nxitje që linjat ajrore të përmirësojnë shërbimet e tyre.

Llogaritësi i kompensimit

Përgjigjuni disa pyetjeve të thjeshta për të parë se sa kompensim mund të kërkoni

A është kompania juaj ajrore e bazuar brenda BE?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Fluturimi im u prek nga

Vonesë

Anulim ose devijim

Imbarkim I mohuar

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Fluturimi im u prek nga

Vonesë

Anulim ose devijim

Imbarkim I mohuar

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

A ishte nisja nga BE?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Fluturimi im u vonua për

Më pak se 3 orë

Më shumë se 3 orë

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Fluturimi im u vonua për

Më pak se 3 orë

Më shumë se 3 orë

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

A keni humbur një lidhje për shkak të kësaj vonese?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

A ishte nisja apo ardhja jashtë BE?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

A ishte nisja apo ardhja jashtë BE?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

A keni humbur një lidhje për shkak të kësaj vonese?

Po

Jo

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Midis 1500 km dhe 3500 km

Më shumë se 3500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Më shumë se 1500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Midis 1500 km dhe 3500 km

Më shumë se 3500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Më shumë se 1500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Midis 1500 km dhe 3500 km

Më shumë se 3500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Gjatësia e fluturimit tim ishte

Më pak se 1500 km

Midis 1500 km dhe 3500 km

Më shumë se 3500 km

Ju duhet të zgjidhni një artikull për të vazhduar

Hapi tjeter

Ju mund të keni të drejtë për një kompensim të plotë për person

e rimbursimin për shpenzimet

Summary

Përshkrim Informacion Sasi Price
Discount :
Total :

Bëni kërkesë tani

Zgjidhni shërbimin që i përshtatet më së miri nevojave tuaja

ALL-IN
Mendimi i dytë*
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!

Zgjidhni shërbimin që i përshtatet më së miri nevojave tuaja

ALL-IN
Mendimi i dytë*
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Eshpejtë dhe e lehtë për t’u përdorur: akorduar mirë për përvojën më të mirë!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Shkallë e lartë e suksesit: le të gjejmë argumentet fituese!
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kursen kohë: ne mbulojmë procesin e plotë të trajtimit të kërkesave.
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Kërkesa juaj është në duart e duhura: ne ofrojmë ekspertizë dhe përvojë ligjore in-house
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!
Pa fitim - s'ka shpenzim: paguaj vetëm kur të fitosh!